NLP coaching Arnhem Privacy algemene voorwaarden tarieven

Wie is NLP coaching Arnhem

Mijn site-adres is: https://www.nlpcoachingarnhem.nl.

Privacy en relevante informatie.

NLP coaching Arnhem respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, haar klanten en de ontvangers van de nieuwsbrief. Persoonlijke gegevens die aan ons verstrekt worden, op welke wijze dan ook, zullen niet aan derden worden verstrekt zonder toestemming van de desbetreffende persoon. NLP coaching Arnhem conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
NLP coaching Arnhem streeft naar duidelijkheid en volledigheid in het verschaffen van informatie. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Bezoekers van de website van NLP coaching Arnhem kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op deze website.

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.
Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Sinds 5 juni 2012 is het volgens EU richtlijnen voor elke website verplicht om websitebezoekers om toestemming te vragen om cookies te mogen gebruiken.

Cookies zijn veilig

Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Allereerst is het belangrijk om te weten dat cookies je computer en persoonsgegevens niet beschadigen. Ze hebben enkel tot doel om het gebruiksgemak voor bezoekers te verhogen.

Waarom maakt deze website gebruik van cookies?

De informatie die door middel van cookies door deze website wordt verzameld, kan worden gebruikt voor:

Functionele doeleinden; er wordt bijvoorbeeld een cookie geplaatst zodat deze website weet of je cookies heeft geaccepteerd of geweigerd.

Analytische doeleinden; zodat we het gebruik van de website kunnen analyseren en verbeteren. Er worden cookies geplaatst van Google, als deel van de Analytics dienst. NLP coaching Arnhem gebruikt deze dienst t.b.v. rapportages over het websitegebruik van bezoekers.

Deze website verzamelt géén persoonsgegevens via de cookies.

Instellingen voor cookies

Via de browserinstellingen op je computer kun je alle reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. Hoe je dat moet doen waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help functie van je browser.

Cookies aanpassen & verwijderen

Als je niet wilt dat NLP coaching Arnhem cookies plaatst op jouw apparaat, dan kun je het gebruik van cookies weigeren via de instellingen of opties van je browser. Je moet de instellingen van elke browser en elk apparaat afzonderlijk aanpassen.

Meer informatie over Cookies?

Op de volgende websites vind je meer informatie over cookies:

 

Wanneer u zich aanmeldt voor het gebruik van onze diensten zullen wij u vragen om enkele persoonsgegevens te verstrekken. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de dienst waarvoor u zich heeft aangemeld:

  • Administratieve doeleinde, facturatie;
  • Ter voorbereiding van uw traject;
  • Desgewenst relevante informatie;

 

Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor het onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. In dit kader worden de persoonsgegevens geanonimiseerd en zijn niet meer herleidbaar tot een individu.

NLP coaching Arnhem zal de ontvangen kennis, geheim houden en van die informatie uitsluitend gebruik maken voor zover de goede uitvoering van de hem opgedragen taak dat vereist en voor zover het gebruik daarvan niet uitdrukkelijk is ontzegd. Ook in de gevallen waarin NLP coaching Arnhem niet tot geheimhouding is verplicht, zal NLP coaching Arnhem de hem van de zijde van de opdrachtgever en/of cliënt ter kennis gekomen informatie als vertrouwelijk behandelen. Slechts na goed overleg en schriftelijke toestemming deelt NLP coaching Arnhem de gevraagde kennis met de opgegeven persoon in kwestie